http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  08-09-2020 | 22:25
data ostatniej modyfikacji:  03-03-2021 | 14:46
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP
   
Przetarg ustny - Pogłębiarka ORKA 08.09.2020

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
ODRA 3 Sp. z o.o.
70-034 Szczecin ul. Nadodrzańska1

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż Pogłębiarki ORKA (ssąco-refulująca) o wydajności 450m3/godz., rok budowy 1988

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2020 o godz.10.00 w siedzibie firmy.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 270.600,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset zł).

Pogłębiarkę można oglądać w siedzibie firmy. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00zł (dwadzieścia siedem tysięcy zł). Wadium  należy wpłacić na konto Spółki w PEKAO SA  nr 83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 najpóźniej do dnia 22.09.2020r. 

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 941 347

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska