http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  31-12-2020 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  03-03-2021 | 14:46
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP
   
Przetarg ustny - Pchacz ŁOŚ 02 31.12.2020

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
ODRA 3 Sp. z o.o.
70-034 Szczecin ul. Nadodrzańska1

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż pchacza „ŁOŚ 02” rok budowy 1975, moc 148kW

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2021 o godz.10.00 w siedzibie firmy.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 184.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset zł).

Jednostkę można oglądać na nabrzeżu na terenie siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.450,00zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić na konto Spółki w PEKAO SA nr 83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 najpóźniej do dnia 13.01.2021r.

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane , zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 601 785 564.

Pozostałe warunki organizacji przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2004).

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska