http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  12-05-2021 | 15:30
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2021 | 16:54
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP
   
Samochód ciężarowy Peugeot Boxer 12.05.2021

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego

ODRA 3 Sp. z o.o.
70-034 Szczecin ul. Nadodrzańska1

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Boxer 

Dane samochodu:
Marka/model: Peugeot Boxer
Rok prod.: 2013
DMC: 3300kg
Ładowność: 1300kg
Liczba miejsc: 3
Pojemność silnika: 2198cm diesel
Moc silnika: 96kw
Przebieg: 59000km

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2021 o godz. 11.00 w siedzibie firmy.

Cena wywoławcza brutto wynosi:  26.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Samochód  można obejrzeć w siedzibie firmy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.600,00zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych). Wadium  należy wpłacić na konto Spółki w PEKAO SA  nr 83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 najpóźniej do dnia 27.05.2021r godzina 10.00 (liczy się moment zarachowania środków na koncie sprzedającego). 

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wybory oferty. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 941 347 – kontakt w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Pozostałe warunki organizacji przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2004). 

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska