Przejdź do stopki

Organizacja

Treść

Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" Sp. z o.o. w Szczecinie

Kliknij na poniższym zdjęciu, aby obejrzeć powiększenie:

                                                                                 
                                                                                 
                                          ZGROMADZENIE        WZ                          
                                          WSPÓLNIKÓW                                    
                                                                                 
                                                      ZARZĄD               Z                              
                                                                                 
                                      PREZES  ZRZĄDU        P                            
                                                                                   
                                                                                 
                                                                                 
                                   WICEDYREKTOR        E                            
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
  DZIAŁ SPRAW     DP     DZIAŁ FINANSOWO  EFK          DZIAŁ       EE       DZIAŁ PRZYGOT. DPR
  PRACOWNICZYCH                KSIĘGOWY              EKONOMICZNY             I REALIZ. PROD.    
                                                                                 
                                                                                 
    MAGAZYN     DPM       STANOWISKO     DH                           BAZA  SPRZĘTOWO   DB
                         D/S BHP I PPOŻ                                 -  REMONTOWA    
                                                                                 
                                                                                 
   PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH     DO                              WARSZTATY DBW
               STANOWISKO DS. OBRONNYCH                                                      
                                                                                 
                   KANCELARIA                                                        
                    NIEJAWNA                                                            
                                                                                 

5098