Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA

Treść

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w Szczecinie, niniejszym prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa

5102