Przejdź do stopki

Majątek Spółki

Treść

Majątek Spółki:               6 514,6 tys. zł

(stan na 31.12.2016 r.)

Aktywa trwałe:                 3 763,1 tys. zł
Aktywa obrotowe:            2 761,5
 tys. zł

 

5098